Tag hensyn til dine naboer når du hopper

børn der leger på trampolin

Desværre oplever flere mennesker nabostridigheder på grund af trampolinhop. Oftest er det børnefamilier, der har en trampolin stående. Når børnene hopper, er der både larm og frit udsyn for dem ind til naboens have. Det kan genere naboen og skabe splid på tværs af husstande, fordi der er uenighed om, hvad god hoppe-pli er. Fra officiel side (Byggeloven) har der ikke før været regler for, hvor en trampolin må placeres. Eller for den sags skyld, hvornår der må hoppes. Trampolinen har været set som et løst redskab, der kan anvendes efter behag. Alle aftaler er derfor op til de enkelte beboere og beror på fælles forståelse.

Allerede inden du køber en ny trampolin, kan det være en god ide at forventningsafstemme med naboerne.

Almene stridigheder

Naboklager over trampolin brug skyldes mest to ting: Støj og udsyn. Kan der kigges over hækken, føler naboer ofte, at deres privatliv krænkes. De kan ikke være i fred og ved aldrig, hvornår de bliver kigget på. Samtidig kan det være svært at fokusere på afslapning med podcast eller en god bog, hvis naboens børn hele tiden flagrer op og ned i ens synsfelt. I nogle sager har naboer henvendt sig direkte til børnene, hvilket har forårsaget en stærk reaktion fra forældrene. Det kan skabe splid og ødelægge selv den stærkeste hoppelyst.

Samtidig larmer trampolinhop ofte. Trampolinen kan i sig selv sige knirkelyde, men ellers kommer de største støjgener fra råb og hvin. Særligt når der hoppes flere børn af gangen. For forældre er barnelatter og hvin en herlig lyd, men for andre beboere kan det være både generende og stressende. Et dårligt naboskab kan føre til dårlig trivsel i hjemmet for begge parter, så derfor er det bedst, hvis man kan tale på tværs af hækken om god trampolin skik.

Gode råd

Som trampolinejer er der et par enkle tiltag, du kan gøre for at mindske nabogenerne. Hvis du har tænkt over hensyn, mindsker du risiko for klage og dårlig stemning.

Købe en nedgravningstrampolin

Det er altid godt at købe trampoliner til nedgravning af enten inground eller flatground typen. Ikke mindst af sikkerhedshensyn. En nedgravet version mindsker risikoen for hoppeulykker gevaldigt, da det ikke er muligt at falde så langt. Fordi hoppedugen flugter med græsset, så hopper man ikke så højt op i luften. Det mindsker synligheden og dermed risiko for nabogener. Børn er af natur nysgerrige, så de vil ofte kigge over hækken, når de hopper. Ikke af ond vilje men bare rent instinktivt.

Flyt trampolinen væk fra hækken

Det er en god idé at flytte din havetrampolin væk fra stakit eller hegn til naboens grund. Jo længere inde i din have, trampolinen står, jo mindre larm får naboen. Det kan være svært, hvis du har en lille have eller terrasse og dermed begrænset udendørsareal. Tænk dog mål ind allerede inden trampolinkøb, så du reserverer det mest diskrete sted til fremtidige hoppeudfoldelser. Naboerne vil sætte pris på indsatsen.

Hop ikke morgen og aften

Støjgener er altid mest irriterende, når vi skal sove. Dvs. tidlig morgen og om aftenen. Derfor er det en god ide som forælder at instruere børnene i, at det er bedst at hoppe midt på dagen. Tolerancen for larm og synlighed er nemlig højere der. Naboerne er ganske vist sandsynligvis selv mere ude i haven der, men det er mere acceptabelt med hørbar aktivitet. Tænk på det, som hvis naboen fældede træer. Da ville du formentligt selv ønske, at de ikke timede det klokken 7.00 lørdag morgen.

Hop alene

Både børn og voksne bør altid hoppe alene pga. sikkerhed. Risikoen for sammenstød og skader øges, når man kan hoppe ind i hinanden. Desuden ændres hoppedugen under hop, så man kan lande forkert, hvis den anden lige har taget afsæt osv. Særligt børn hviner, råber, griner og larmer generelt mere, når de er flere. Ivrige efter at dele hoppeoplevelsen kører de hinanden op. Lige så dejligt, som det er at lege for dem, ligeså generende kan det være for naboen at lytte til skrig og råb. Instruér og opfordr altid til, at man går på trampolinen uden andre. Børnene bør skiftes ad.